Vaš prijatelj u zavarivanju i rezanju metala

Kategorije

Prikaz 1 - 9 od 9 artikala.

Akcija

LINCOLN ELECTRIC Oerlikon Supercord rutilna

Karakteristike:Srednje obložena, rutilna MMA elektroda sa osobinom brzog izdvajanja šljake. Univerzalna, za zavarivanje u svim položajima, koristi se za lake građevinske radove i zavarivanje cevi. Pogodna za vertikalno na dole zavarivanje tankih ploča. Radi pri niskom naponu otvorenog kola, preporučuje se za zavarivanje tačku po tačku. Odlično odvajanje šljake i izgled varnog metala ...

LINCOLN ELECTRIC Oerlikon Supercito A bazična

Karakteristike:Prelazna temperatura (temperatura na kojoj metal naglo gubi svoju žilavost i čvrstoću) joj je niža od standardnih bazičnih elektroda. Kod klasičnih elektroda je to na -40°C, a kod ove su žilavost i čvrstoća do -50°C. Pogodna za zavarivanje i čelika sa %C do 0.6%. Za čelike sa granicom otpornosti do 420 N/mm2. TUV testirana na starenje materijala ...

LINCOLN ELECTRIC Saf-fro Starinox 308L

Osnovne karakteristike: Polubazična elektroda pogodna za zavarivanje austenitnog čelika sa sadržajem hroma (Cr 16-20% ) i nikla (Ni 8-10%), na primer AISI 308 i 308L. Ostatak sa sadržajem ugljenika je najviše 0.04%. Posebno pogodna za industriju hrane, hemijsku industriju i primenu u nuklearnoj tehnologiji. Visok stepen otpornosti na intergranularnu koroziju ...

LINCOLN ELECTRIC Oerlikon Superfonte Ni

Karakteristike:
Štapna elektroda SUPERFONTE Ni proizvođača Oerlikon se koristi za zavarivanje livenog gvožđa – sivog liva uz malo zagrevanja (do 300°C). Povezuje odlivke jedan sa drugim ili odlivak sa komponentama od čelika, kao i čelika i nikla

Klasifikacija:
AWS A5.15: ENi-CI
DIN 8573: E Ni BG - 22

LINCOLN ELECTRIC Saf-fro Starinox 309L

STARINOX 309L je polu-bazičnaMMA elektroda koja nanosi metal šava sa niskim C – 22/24%Cr – 12/14%Ni zavarenim metalom sa pribl. 12% delta-ferita koji promoviše visoku otpornost na vruće pucanje ...

LINCOLN ELECTRIC Saf-fro Starinox 316L

STARINOX 316L je poluo-bazična MMA elektroda pogodna za zavarivanje austenitnih čelika Cr-Ni čelika ili livenih čelika koji sadrže 16-20%Cr, 10-14%Ni i 2-3%Mo, odnosno AISI 316 i 316L, koji imaju ekstra nizak sadržaj ugljenika. Ova elektroda se takođe može koristiti za zavarivanje nerđajućih čelika istog tipa, bilo da su stabilizovani ili ne, za radne temperature do +400°C ...